SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školské prázdniny
zdroj: SOŠPg

Školské prázdniny

Dovolenky zamestnancov

Povinné čerpanie dovoleniek pedagogickými zamestnancami školy v zmysle Nariadenia riaditeľky školy pre šk. rok 2022/23: od 10. 07.  do 21. 08. 2023

Škola je v tomto období zatvorená. V prípade potreby kontaktujte uvedené čísla:

Sekretariát: 02 6436 5940

Hospodárka školy: 0905 183 738

Školník: 0902 432 269

Galina Šimončičová, riaditeľka školy

Najnovšie