SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Oceňovanie študentov na župe
zdroj: SOŠPg

Oceňovanie študentov na župe

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023 pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja J. Droba poďakoval a ocenil úspešných žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na spoločnom stretnutí boli pánom županom ocenení nominovaní žiaci. Za našu školu sme nominovali žiačku Mirku Krišicovú a k oceneniu jej úprimne blahoželáme.

Mirka Krišicová je študentkou 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a okrem toho, že bravúrne zvláda štúdium, venuje sa aktivitám v EKO oblasti, ktorá ju zaujala natoľko, že sa angažuje v občianskom združení PLANET-LOVER, v súčasnosti už ako lektorka mládeže s 3 certifikátmi. Pre našich študentov pripravila počas svojho štúdia celkom 3 prednášky s EKO tematikou (pôda, oceán). Jej cieľom je šíriť kľúčové informácie o tom, ako zmeniť svoje návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Vedie EKOworkshop pre študentov našej školy ako interaktívny praktický poobedný krúžok, zúčastňujú sa aj EKOkonferencií. 

Ako budúca učiteľka si uvedomuje dôležitosť zmeny myslenia mladej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny, uvedomujúc si nevyhnutnosť zmeny správania sa k našej planéte. Vypracovala víťaznú EKO esej a vďaka nej cestovala na výskum "Podmorského ekosystému" do Chorvátska. Zúčastnila sa EKO campu v Kremnických vrchoch, kde prehĺbila poznatky z oblasti ochrany životného prostredia. Túto problematiku považuje za svoju záľubu a plánuje sa v nej naďalej vzdelávať. Medzi Mirkine ďalšie úspechy počas štúdia patrí 1. miesto v súťaži "týždeň kvízov HURÁ MATURITA" organizované Študentskou radou UKF v Nitre v časti "Neuveriteľná biológia", kde vyhrala spomedzi viac než 100 stredoškolákov. 

Na 1. mieste sa umiestnila aj v školskej prezentácii literárnych diel "Kniha môjho života", zároveň bola predsedníčkou triedy a zúčastnila sa aj súťaží a podujatí, napríklad Matematický klokan, EKO olympiáda a podobne. 

Mirka je svojím postojom k stredoškolským povinnostiam a zároveň uvedomelým a zodpovedným prístupom k planéte inšpiráciou (nielen) pre svojich rovesníkov.

Najnovšie