SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Výsledky - 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
zdroj: SOŠPg

Výsledky - 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacieho konania v 2. kole dňa 24. 08. 2023

Druhé kolo - 24. 08. 2023

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 24. augusta 2023 o 09:00 sa bude konať druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 v odbore:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Podmienky prijímacej skúšky: 

https://psabuba.sk/clanok/1205...


V prípade záujmu o štúdium v uvedenom odbore zašlite prihlášku do 31. 07. 2023.

Galina Šimončičová, riaditeľka SOŠPg

Prvé kolo - 21. 06. 2023

Výsledky prijímacieho konania TU

Najnovšie