SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Učiteľský piknik
zdroj: SOŠPg

Učiteľský piknik

Zlaté piesky

14.6.2023 sa v areáli Zlaté piesky konal učiteľský piknik bratislavských škôl už tradične organizovaný Bratislavským samosprávnym krajom. 

Počas stretnutia mohli zástupcovia jednotlivých škôl súťažiť v rôznych športových disciplínach: preťahovanie lanom, minigolf, petang, plážový volejbal. Športové zápolenie prebehlo s plným nasadením.
Družstvo učiteľov z našej školy (L. Sebelédi, R. Koller, T. Filová, D. Hronská, S. Schrotterová) získalo v náročnom súperení skvelé 2. miesto v petangu:)

T. Filová

Najnovšie