SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy - Výsledky
zdroj: SOŠPg

Druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy - Výsledky

Pre školský rok 2023/24

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20. júna 2023 o 11:00 sa bude konať druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 v odbore:

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Počet voľných miest: 3

Podmienky prijímacej skúšky: https://psabuba.sk/clanok/1002...

V prípade záujmu o štúdium v uvedenom odbore zašlite prihlášku do  15. 6. 2023.

Galina Šimončičová, riaditeľka SOŠPg

Výsledky 2. kola prijímacích pohovorov TU

Najnovšie