SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ústne maturity
zdroj: SOŠPg

Ústne maturity

A tak sme úspešne zmaturovali....

Klobúk dole pred vedomosťami našich žiakov z anglického jazyka, ale aj z ostatných vyučovacích predmetov.

Veľká vďaka našim pedagógom za zodpovedný a kvalifikovaný prístup.

Blahoželáme všetkým úspešným maturantom a prajeme im veľa šťastia v osobnom živote a v profesionálnej kariére.

Najnovšie