SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Praktické maturity 2023
zdroj: SOŠPg

Praktické maturity 2023

Obhajoby záverečných prác

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) prebehla úspešne. Žiaci končiacich ročníkov denného a pomaturitného štúdia zvládli túto časť maturity úspešne.

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej časti - ústnej formy internej maturitnej skúšky.

Aj takéto výsledky prezentovali žiaci v rámci svojej obhajoby.

Najnovšie