SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školenie prvej pomoci
zdroj: SOŠPg

Školenie prvej pomoci

Miestny úrad Dúbravka

Dňa 11. 5. sme sa zúčastnili školenia prvej pomoci na Miestnom úrade v Dúbravke. 

Zúčastnili sa dobrovoľne žiaci 2. ročníka (Marek Bačík, Laura Vujičic, Emília Bábovková, Hana Gubová). 

Žiaci aj učiteľ sa naučili a zopakovali v praxi typy prvej pomoci pri rôznych životných situáciách. 

Ďakujeme.
Mgr. Sebelédi

Najnovšie