SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň narcisov 2023
zdroj: SOŠPg

Deň narcisov 2023

Finančná zbierka

Aj tento rok sa zapojila naša škola do zbierky ku ,,Dňu narcisov“, ktorá sa konala dňa 20. 4. 2023. Realizuje ju Liga proti rakovine SR už 27 rokov. 

Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na poskytovanie podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám (napr. na onkoporadňu, sieť onkopsychológov, podporné skupiny pre pacientov a príbuzných, krátkodobé ubytovanie, jednorazový finančný príspevok, parochne, rodinné a relaxačné pobyty, prevenciu, advokáciu pacienta). Tiež na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie voči tomuto bohužiaľ častému ochoreniu aj na Slovensku. 

Predbežný výnos za Bratislavu bol 180 000eur. Zbierky sa z našej školy zúčastnili dievčatá z III. D triedy a podarilo sa im vyzbierať 1 543,72eur.

Ďakujeme im za ochotu a snahu pomôcť dobrej veci.
Spracovala: Šajdíková

Najnovšie