SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Vráťme knihy do škôl
zdroj: SOŠPg

Vráťme knihy do škôl

Ocenenie - 7. najaktívnejšia škola na Slovensku

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl.
Princíp súťaže bol jednoduchý. Stačlo si prečítať ľubovoľne vybranú knihu a poslať z nej krátky text do stanoveného termínu. V ňom objasniť dôvody, prečo zaujala práve táto kniha a popísať, čo študentom dielo prinieslo.
Urobili tak aj naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Art. M. Kecskésovej.
Získali sme ocenenie v kategórii Najaktívnejšia škola z Bratislavského kraja (celkovo sme boli 7. najaktívnejšou školou na Slovensku), a to najmä vďaka týmto naším piatim šikovným žiakom, ktorí do projektu prispeli najväčším množstvom prečítaných kníh a postrehov z nich: 

Viktória Šubínová II. A - 30 príspevkov
Laurová Kristína II. DE  - 12 príspevkov
Palečková Zuzana II. DE  - 12 príspevkov
Topolčány Tadeáš I. BC - 12 príspevkov
Šišková Veronika II. DE  - 12 príspevkov

S našimi najaktívnejšími čitateľmi sme si ocenenie prišli osobne prevziať. Zapojili sme sa aj do živej diskusie s autormi kníh a komiksov, navzájom sa inšpirovali, vypočuli si zaujímavé postrehy a rady od hostí a odniesli si balík kníh.

Na odovzdávanie ocenenia žiakov sprevádzala p. zástupkyňa PaedDr. S. Janovičová.
PaedDr. Simona Janovičová

Najnovšie