SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Vzácna prednáška
zdroj: SOŠPg

Vzácna prednáška

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra

Dňa 20. 3. 2023 sa v triede II. A uskutočnila vzácna prednáška v rámci výučby tematického celku publicistický štýl na predmete slovenský jazyk a literatúra. Triedu navštívil „človek z praxe“ – pán M. Grman, vedúci videosekcie redakcie aktuality.sk. Na prednáške sa hovorilo o nasledovných témach:
1. publicistický štýl verzus spravodajstvo
2. ako sa rodí správa / článok
3. prečo seriózne médiá nemôžu klamať a z čoho žijú
4. ako vyzerá bežný deň novinára
5. prečo je seriózna žurnalistika užitočná a čo Putin nikdy nehovorí
6. investigatívna žurnalistika

Pánovi Grmanovi za prednášku ďakujeme a veríme, že obsah prednášky študentov zaujal.
Radovan Koller

Najnovšie