SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Hviezdoslavov Kubín
zdroj: SOŠPg

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo

Vo štvrtok 9. februára 2023 sa na SOŠ Pg konalo školské kolo najstaršej slovenskej súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Do súťaže sa s láskavou podporou pani profesorky M. Kecskésovej zapojili žiaci zo všetkých ročníkov, od prvákov až po maturantov. Nádejní recitátori si pripravili básne i prozaické úryvky od autorov, ktorí už sa radia medzi klasikov, ale aj zo súčasnej literatúry, kde sa viackrát objavilo meno mladej indicko-kanadskej spisovateľky Rupi Kaur. Veríme, že tohtoročnú skúsenosť spolu s interpretačným potenciálom využijú naši súťažiaci aj v nasledujúcom roku.

O trojici víťaziek rozhodla porota zložená z pani prof. Drobnej, Kecskésovej a Lukáčovej takto:
1. miesto Dominika Vargová (4. D)
2. miesto Nicol Eva Bilková (4. A)
3. miesto Laura Hegedüsová (4. A)

Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, kde budú našu školu reprezentovať 28. 2. – 1. 3. 2023 v bratislavskom V-klube.
K. Lukáčová

Najnovšie