SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku
zdroj: SOŠPg

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Kategória 2D a 2C v školskom roku 2022/2023

Po roku sa opäť uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D a 2C ( žiaci, ktorí absolvovali dlhodobý pobyt v zahraničí), v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Školského kola sa zúčastnili 5 nemčinári a 32 angličtinárov. Cieľom súťaže je rozvíjať záujem žiakov o jazyky, poskytnúť talentovaným žiakom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu. Boli by sme radi, keby budúci rok prejavilo viac nemčinárov odvahu súťažiť a reprezentovať našu školu.
Poradie najúspešnejších riešiteľov:

Anglický jazyk
kategória 2D

1. miesto: Kristína Omastová, IV. A
2. miesto: Veronika Veselská, II. BC
3. miesto: Nicol Eva Bilková, IV. A
kategória 2C

1. miesto Oliver Klačko IV. BC

Nemecký jazyk

kategória 2D

1. miesto: Noemi Mináriková, I. DE
2. miesto: Nicol Eva Bilková, IV. A
3. miesto: Kristína Vaniaková, IV. D

Víťazi školského kola v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku prvé dve dievčatá budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v januári 2023.
Najúspešnejším študentom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.
Mgr. Zuzana Uričová, Ing. Daša Hronská, Mgr. Martina Štekláčová, Mgr. Miroslava Mišenčíková

Najnovšie