SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Microsoft licencie
zdroj: SOŠPg

Microsoft licencie

Student Use Benefit

Vďaka nášmu zriaďovateľovi, Bratislavskému samosprávnemu kraju, získala škola pre všetkých svojich zamestnancov a žiakov licencie pre Microsoft 365 A3 zdarma. 

Žiaci, nainštalujte si aplikáciu Office aj na doma (možné až do piatich zariadení).

Najnovšie