SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

iBobor
zdroj: SOŠPg

iBobor

Informatická súťaž

Tento rok sme sa opäť zúčastnili informatickej súťaže iBobor.

8. 11. kategória Senior - najúspešnejší žiak:
Jakub Martin Školek
4.BC

10. 11. kategória Junior - úspešní riešitelia:
Tatiana Vlková
(percentil 89,85) 2. BC, Tereza Beličková 2. DE, Eliška Valníčková 2. A, Radoslav Moravčík 1. BC

Ďakujeme všetkým súťažiacim, blahoželáme k úspešnému riešeniu tým najšikovnejším 🙂
Tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.

D. Šestáková

Najnovšie