SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Noc v školskej knižnici
zdroj: SOŠPg

Noc v školskej knižnici

Celonočný program

Po pandemickej prestávke sa opäť 26. 10. 2022 uskutočnilo podujatie Noc v školskej knižnici. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 3. ročníka, na organizovaní podujatia sa podieľali vybraní žiaci III. BC, IV. A a IV. BC. 

Súčasťou celonočného programu bolo čítanie úryvkov z obľúbených kníh, spoločenské hry, tvorba náramkov, animačná hra s upírskou tematikou (pre veľmi unavených aj spánok). 

Pedagogický dozor zabezpečili: Mgr. Uričová, Mgr. Maková, Mgr. Schrötterová, Mgr. Zemanová.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným
V. Zemanová

Noc v knižnici 22 (6 obrázkov v galérii)

Najnovšie