SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Európsky deň jazykov 2022
zdroj: SOŠPg

Európsky deň jazykov 2022

Prvý ročník

26. 9. 2022 sme na našej škole zorganizovali prvý ročník Európskeho dňa jazykov. Myšlienka pripomínať si kultúrne dedičstvo a význam jazykovej rôznorodosti sa zrodila na pôde Rady Európy s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti učenia sa jazykov, podporovať viacjazyčnosť a vzájomné porozumenie medzi kultúrami.

Naše školské podujatie sa organizovalo pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Dve triedy boli zapojené do organizačnej práce, dekorácie a kultúrneho programu (II.DE a III.D). Ostatní žiaci sa mohli zapojiť do aktivít na rôznych workshopoch a kvízoch: výtvarný, hudobný, tanečný, príprava a receptúry typických jedál a nápojov, kvíz na počúvanie s porozumením, kahoot o jazykoch a aktivita o reáliách európskych krajín. Okrem cudzích jazykov a krajín sme na našom podujatí mali aj workshop o slovenských nárečiach a frazeologizmoch.

Za úspech považujeme, že podujatie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére a splnil sa aj cieľ socializácie a upevňovania komunitného spolužitia medzi triedami, žiakmi a učiteľmi.

Za organizátorov ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Špeciálne poďakovanie patrí pani profesorke Uričovej a žiakom III.D, ktorých ochota a nadšenie dodávali tomuto dňu obrovský zmysel.

Ing. Daša Hronská

Európsky deň jazykov (12 obrázkov v galérii)

Najnovšie