SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Múzeum holokaustu Sereď
zdroj: SOŠPg

Múzeum holokaustu Sereď

Exkurzia

Exkurzia do múzea bola realizovaná dňa 6.10.2022 a jej podstatou bolo prehlbovanie informácií žiakov o problematike holokaustu na Slovensku počas II. svetovej vojny. Toto múzeum vzniklo v bývalých priestoroch pracovného a koncentračného tábora. Vystavené sú tu dokumenty a fotografie zachytávajúce problematiku židovskej otázky z obdobia II. svetovej vojny v piatich pôvodných budovách. V jednej z nich sú uvedené tábory a getá z celého územia Slovenska. Podrobnejší je aj popis života Židov v Kremničke a v Nemeckej. Nachádza sa tu tiež vagón, ktorý slúžil na deportáciu Židov do koncentračných táborov mimo Slovenska. 

Na záver sme si pozreli film s výpoveďou pána profesora P. Traubnera ako sa celá jeho rodina ukrývala počas holokaustu a ako sa im podarilo prežiť. 

Exkurzie sa zúčastnili triedy III. A a III. D, žiaci sa o danú problematiku zaujímali a so sprievodcami komunikovali.

Zapísala: S. Šajdíková

Najnovšie