SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

MANUÁL NA ŠETRENIE ENERGIAMI PRE ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV ŠKOLY
zdroj: SOŠPg

MANUÁL NA ŠETRENIE ENERGIAMI PRE ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

Spolu znížme spotrebu!

1. Zateplenie budovy a strechy školy
2. Výmena strechy a sklobetónov v prechodovej chodbe do telocvične a v telocvični
3. Vyregulovanie centrálneho kúrenia a výmena radiátorov
4. Osadenie termostatických hlavíc
5. Priznanie rozvodov tepla v interiéri školy za účelom priameho vyžarovania tepla
6. Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach podľa ekvitermickej krivky na č. 5.
7. Nočný útlm kúrenia – poníženie teploty o – 10st. C – v dni pracovného voľna a v pracovné dni od 16:00 do 04:00
8. Postupná výmena starého osvetlenia za úsporné svietidlá (led žiarivky)
9. Dôsledná kontrola zhasínania svetla, vypínania projektorov, interaktívnych tabúľ a počítačov poverenými žiakmi v triede počas prestávok a po skončení vyučovania
10. Postupná výmena starých pákových vodovodných batérií za nové
11. Priebežná kontrola toaliet, aby netiekli
12. Útlm prevádzky automatu na teplé nápoje – v dni pracovného voľna a v pracovné dni od 16:00 do 07:00
13. Dôsledné zatváranie dverí na toaletách žiakov, aby pri každom pohybe na chodbe nereagovali svetelné senzory
14. Intenzívne krátke vetranie v triedach
15. Výchova žiakov a zamestnancov školy k trvalej udržateľnosti a ekologickému spôsobu života

20. 10. 2022                                                                                           Galina Šimončičová, riaditeľka školy

Najnovšie