SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň otvorených dverí
zdroj: SOŠPg

Deň otvorených dverí

Ukážky talentových prijímacích skúšok

Prvý deň otvorených dverí prebehol v pondelok. Otvorili sme ho netradične - hudbou, scénickým pohybom a veršami od našich štvrtáčok, pod vedením p. uč. M. Kecskésovej.
Pani riaditeľka G. Šimončičová privítala zúčastnených, zhrnula podstatné informácie o štúdiu a škole a následne pani zástupkyňa S. Janovičová doplnila organizačné pokyny.
Skupiny záujemcov o štúdium sprevádzali študentky z 3. A triedy.
Okrem prehliadky školy sme v spolupráci s učiteľmi a žiakmi zabezpečili ukážky talentových prijímacích skúšok a informácie o študijných odboroch.
Deň otvorených dverí trval od 14:00 do 15:30 hod.

Ďakujem všetkým zúčastneným!

Nestihli ste prísť? Máte príležitosť ešte 6.2.2023 v rovnakom čase a s rovnakým programom!

PaedDr. S. Janovičová

Deň otvorených dverí 2022 (10 obrázkov v galérii)

Najnovšie