SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Voľby do školského parlamentu
zdroj: SOŠPg

Voľby do školského parlamentu

Vysoká účasť žiakov

Dňa 10.10. 2022 cez tretiu a štvrtú vyučovaciu hodinu sa uskutočnili vôbec prvé voľby do šk. parlamentu elektronicky cez EDUPAGE. Celková účasť žiakov denného štúdia bola 249/302.

Uchádzači mali presne mesiac na to aby zrealizovali svoju kampaň. Každý so svojimi nápadmi a návrhmi. Gratulujeme víťazom a tešíme sa na bližšiu spoluprácu.

Mgr. Sebelédi

Najnovšie