SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Letné prázdniny
zdroj: SOŠPg

Letné prázdniny

Prajeme krásne leto všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy!

Služby v škole od 11. 07. 2022 do 22. 08. 2022 v dopoludňajších hodinách od 08:00 do 12:00.

Telefón: 02 6436 5940

Mail: tajomnicka@sospdg.sk, sos.bullova@region-bsk.sk 

Najnovšie