SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Plavecké kurzy
zdroj: SOŠPg

Plavecké kurzy

S teoretickou prípravou

 V závere školského roka naša škola zrealizovala povinné plavecké kurzy II. A, II. D, I. A a I. DE triedy v dňoch 21., 23. a 24. 6. 2022 a 27.- 29. 6.2022 na plavárni Iuventa, Karloveská 64. Bazén tu má dĺžku 25m a najväčšiu hĺbku 4m na jednom konci, prostredie je tu príjemné. Samotnému výcviku predchádzala v škole aj teoretická príprava.

Žiaci sa v priebehu kurzu oboznámili s praktickým výcvikom v rôznych spôsoboch plávania: prsia, kraul, znak a prvá najšikovnejšia skupina si mohla skúsiť aj plavecký spôsob motýlik, ktorý je dosť náročný. Okrem toho sa oboznámili s hrami vo vode, ktoré predstavujú pre žiakov vždy aj zábavu. Sú to hry na oboznámenie s vodou, na nácvik splývania, dýchania a orientáciu vo vode. Ďalej si vyskúšali plavecké obrátky a tiež skoky do vody, ktoré sú pre mnohých aj určitou skúškou odvahy ale nakoniec sa stávajú veľmi obľúbenými (panák, bomba, vývrtka, hlavička..........).

Po počiatočných obavách z daného kurzu možno na tvárach žiakov vidieť, že boli s výcvikom a celkovým pobytom na plavárni spokojní, čo nás ako vyučujúcich veľmi teší.

Chcela by som všetkých žiakov pochváliť za snahu o zdokonalenie sa v daných plaveckých spôsoboch a aj za vytvorenie príjemnej atmosféry na praktickom výcviku.

Šajdíková

Plavecký výcvik 2022 (18 obrázkov v galérii)

Najnovšie