SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Dúbravský stredoškolský parlament
zdroj: SOŠPg

Dúbravský stredoškolský parlament

Spolupráca žiakov stredných škôl v MČ Dúbravka

6. 6. 2022 našu školu navštívili žiaci zo školských parlamentov z Gymnázia Bilíkova a SPŠE Adlerka, aby spolu so zástupcami školského parlamentu SOŠPg Bullova vytvorili tradíciu vzájomnej kontinuálnej spolupráce žiakov všetkých stredných škôl v MČ Dúbravka. Toto stretnutie sa uskutočnilo na podnet starostu MČ Dúbravka, RNDr. Martina Zaťoviča.

Pre toto historicky prvé stretnutie parlamentných zástupcov jednotlivých stredných škôl aj so starostom Dúbravky si naša škola pripravila špecifický a svojbytný umelecko – dramatický program:

Divadelné predstavenie pre deti / úryvok
Bábkový workshop
Hudobno – lyrický workshop
Počas pondelkového doobedia mali možnosť parlamentárni zástupcovia jednotlivých škôl preukázať nielen svoj altruizmus, komunikačné a organizačné schopnosti, ale s radosťou a hravo odhalili a predviedli svoje umelecké nadanie. A samozrejme diskutovali o témach ako:

Parlamentné organizačné štruktúry, efektivita a spôsoby práce
Ekológia v našom živote/ aj na škole
Propagácia a komunikácia o škole, na škole a mimo školy
Sociálne siete ich tienisté a svetlé stránky
Voľný čas študenta/ študentov
Špecifické aktivity a ich možné prepojenia
Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

M. Kecskésová

Najnovšie