SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest
zdroj: SOŠPg

Riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

Študijné odbory: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 7662 M animátor voľného času

Termín prijímacej skúšky v 2. kole - 21. júna 2022.

Voľné miesta:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 8
7662 M animátor voľného času - 4

Najnovšie