SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Matematický klokan
zdroj: SOŠPg

Matematický klokan

Účasť žiakov všetkých štyroch ročníkov

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži a organizátorom súťaže na Slovensku je Talentída, n. o.
Klokan u nás v škole v školskom roku 2021/22 prebehol 11.4. za účasti žiakov všetkých štyroch ročníkov.
Tohtoročné zadania súťaže riešili : Viktória Šubínová, Kristína Ďuračková, Kristína Debnárová, Rebeca Bognerová, Eliška Valníčková, Hiram Mede, Tatiana Vlková, Sára Milošovičová, Martina Petrášová, Miriam Krišicová, Noemi Rudolfová, Lenka Kiszelová, Hana Halešová, Simona Vaneková, Oliver Klačko, Dominika Vargová, Michaela Antalíková, Andrej Jakubec, Sára Mrázová.
Výsledky nás informovali o nasledujúcom umiestnení :
Kategória Kadet O12:
  

1. miesto - Hanka Halešová 2. D

2. miesto -  Viktória Šubínová 1. A

3. miesto -  Kristína Debnárová 1. A

Kategória Junior O34:
 

1. miesto - Michaela Antalíková 3. D

2. miesto -  Dominika Vargová 3. D

3. miesto -  Sára Mrázová 4. D

Srdečne blahoželáme !!!
Diplomy a odmeny odovzdáme na začiatku júna.

M. Tó'thová

Najnovšie