SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň narcisov
zdroj: SOŠPg

Deň narcisov

26. ročník

Dňa 28. 4. 2022 sa uskutočnil už 26. ročník realizácie zbierky ku ,,Dňu narcisov“, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine.
Do zbierky sa zapojila aj naša škola, konkrétne tento rok z organizačných dôvodov II. D trieda. Žiaci mali v pridelených častiach Bratislavy možnosť vykonávať túto zbierku zameranú na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Záujemcom rozdávali ako symbol podpory ,,kvietky narcisov“, pričom stručne informovali o význame danej zbierky aj pomocou pridelených letáčikov. Ďakujem žiakom za záujem a pomoc pri jej realizácii.
Poďakovanie prišlo aj LPR, žiakom sa podarilo vyzbierať 1667,60eur.
Šajdíková

Najnovšie