SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Riaditeľské voľno
zdroj:

Riaditeľské voľno

Organizačné dôvody

Oznam riaditeľky školy

Dňa 16. 09. 2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom 1. - 4. ročníka z organizačných dôvodov. 

Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie