SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Riaditeľské voľno
zdroj:

Riaditeľské voľno

Organizačné dôvody

Oznam riaditeľky školy

Dňa 4. 5. 2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom 1. - 3. ročníka z organizačných dôvodov (talentovky). 

Dňa 11. 5. 2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom 4. ročníka z organizačných dôvodov.

Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie