SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň Zeme
zdroj: SOŠPg

Deň Zeme

... a náš príspevok

Poďakovanie z MÚ Dúbravka:

Vážená pani riaditeľka,
v mene oddelenia životného prostredia MÚ mestskej časti Bratislava Dúbravka by som Vám chcela poďakovať za zapojenie sa Vašej školy do akcie „Deň zeme“ v Parku Pekníkova. Vaši žiaci spolu so zamestnancami úradu vytvorili skvelý kolektív a tak spoločne prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu prostrediu v Parku Pekníkova. Všetci žiaci boli disciplínovaní, plní elánu pomáhať a ochotne plnili zadané úlohy. Pevne veríme, že Vaša škola sa aj nabudúce zapojí do podobných projektov organizovaných MÚ v Dúbravke. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Pekný deň.
S pozdravom
Ing. Mariana Malá
Odborný referent oddelenia životného prostredia

Na počesť Dňa Zeme sme dnes 22. 4. na ihrisku Pekníkova v Dúbravke pomáhali. Natierali sme lavičky, vykopávali burinu, zbierali smeti...Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom aj profesorom. 

Urobili sme Dúbravku zas o niečo krajším miestom na život 💚 (Foto v Galérií)

Mgr. Sebelédi

Deň Zeme (7 obrázkov v galérii)

Najnovšie