SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rozšírené možnosti štúdia na Bullovej
zdroj: SOŠPg

Rozšírené možnosti štúdia na Bullovej

Bezbariérové prostredie školy

Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave je otvorená pre všetkých uchádzačov o štúdium. Dôkazom toho je aj bezbariérový vstup do školy a novoinštalovaná schodisková plošina. Budova školy má dve podlažia, učebne na oboch podlažiach sú dostupné všetkým žiakom školy, ako aj návštevníkom školy v prípade imobility.

Šikmá schodisková plošina, často nazývaná aj ako výťah pre imobilných, slúži imobilným osobám sediacim na vozíku alebo osobám ťažko chodiacim na prekonávanie architektonických bariér.
 Dráha a podlaha plošiny bola prispôsobená na mieru nášho schodiska. Montáž zdvíhacej plošiny nevyžadovala stavebné úpravy. Schodiskový výťah je po celý čas jazdy stabilný a pevne uchytený k dráhe, bezpečný. Plošina má minimálne zástavbové rozmery a v zloženom stave nezaberá na schodisku skoro žiadne miesto. Pohyb plošiny umožňuje diaľkový ovládač. 

Za možnosť zakúpenia a realizácie plošiny ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, Bratislavskému samosprávnemu kraju. Rozširujeme tak možnosti štúdia všetkým záujemcom o našu školu.

Galina Šimončičová, riaditeľka školy

Najnovšie