SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku
zdroj: SOŠPg

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

Školské kolo

Kategória 2D v školskom roku 2021/2022

Po roku sa opäť uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D a 2C2 (žiaci, ktorí absolvovali dlhodobý pobyt v zahraničí), v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Školského kola sa zúčastnili 4 nemčinári a 17 angličtinárov. Cieľom súťaže je rozvíjať záujem žiakov o jazyky, poskytnúť talentovaným žiakom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu. Boli by sme radi, keby budúci rok prejavilo viac nemčinárov odvahu súťažiť a reprezentovať našu školu.

Poradie najúspešnejších riešiteľov:
Anglický jazyk

kategória 2D
     1. miesto: Šimon Holek, IV.BC
     2. miesto: Dominika Horvathová, IV.BC
     3. miesto: Tatiana Vlková, I.BC
kategória 2C2
     1. miesto Oliver Klačko III.BC
Nemecký jazyk

kategória 2D
     1. miesto: Daniela Heričová, III. D
     2. miesto: Nina Fábryová, IV. D
     3. miesto: Dominika Horvathová, IV.BC

Víťazi školského kola v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku prvé dve dievčatá budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v januári 2022.
Najúspešnejším študentom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.
Mgr. Zuzana Uričová, Ing. Daša Hronská, Mgr. Martina Štekláčová, Mgr. Miroslava Mišenčíková

Najnovšie