SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prispej k záchrane 1/3!
zdroj: SOŠPg

Prispej k záchrane 1/3!

Jedlé plytvanie

V uplynulom mesiaci október sa naša škola zapojila do environmentálnej výzvy Prispej k záchrane 1/3!, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom internetového portálu – ewobox.sk. Zapojením sa do výziev vytvárame priestor pre environmentálnu výchovu na našej škole. Do výzvy sa zapojili viacerí učitelia a spolu so študentmi sa venovali téme: Jedlé plytvanie.

"Takmer jedna tretina potravín končí v koši. Toto množstvo jedla by pritom mohlo každý rok nachovať 3 miliardy ľudí. To je štyrikrát viac, než počet hladných ľudí na tejto planéte."

V Európe sa ročne vyhodí 88 miliónov ton jedla, čo predstavuje 173 kilogramov na osobu. Aby ste mali konkrétnejší obraz, predstavte si, že každý z nás vyhodí štyri jedlá za týždeň" (zdroj: Rajnohová J., slovenská agentúra životného prostredia).

V piatok 15.10. sa preto viacerí učitelia rozhodli venovať prvé vyučovacie hodiny environmentálnej problematike: Ako predísť plytvaniu jedlom k príležitosti svetového dňa potravín (16.10). 

Študentky I. DE pod vedením Mgr. Makovej sa rozhodli prispieť do tejto problematiky svojimi myšlienkami a nápadmi a zapojiť sa do výzvy. Najprv sa vo forme diskusie snažili zamyslieť nad tým, aký potravinový odpad najčastejšie vzniká v ich domácnostiach a neskôr premýšľali nad možnými riešeniami ako tento potravinový odpad znížiť na minimum.

Študentky I. DE  sa zamysleli aj nad tým, aký veľký potravinový odpad vzniká v našej školskej jedálni a rozhodli sa, že nebudú len tak nečinne sedieť, ale navrhnú riešenia, ktoré by mohli pomôcť znížiť toto množstvo a zamysleli sa aj nad tým, ako by sa dalo predísť plytvaniu jedlom v školskej jedálni.

V skupine vytvorili plagát, v ktorom navrhli možné riešenia ako by sme mohli predísť plytvaniu jedlom v našej školskej jedálni. Medzi nimi odzneli nápady:

a) jedálny lístok s fotkami a detailnejším popisom ("niekedy podľa názvu nevieme, čo si objednáme a keď nám to nechutí - tak to potom ani nezjeme"),

b) rozvesenie motivačných letákov v školskej jedálni (STOP plytvaniu jedlom!),

c) možnosť nakladať si vlastné porcie ("naberieme si koľko zjeme - kuchárka naberá niekedy veľké porcie, ktoré nezjeme a potom ich vyhadzujeme"),

d) zobrať si nedojedenú porciu domov, zvyšné zaplatené obedy po 14:00 zobrať zadarmo pre rodičov, starých rodičov alebo darovať (nocľahárne, centrá pre ľudí bez domova, sociálne slabším rodinám),

e) zvyšky darovať zvieratám (útulky), kompostovať vo vlastnom kompostéri,

f) zaviesť nový elektronický objednávkový systém s rýchlou možnosťou zrušiť si jedlo v prípade absencie v škole,

g) v jedálni zabezpečiť ekologické rozložiteľné sáčky a papierové obaly na zabalenie zvyškov obedov domov.

Plagát študenti spoločne predložili riaditeľke školy G. Šimončičovej, ktorá takúto iniciatívu len uvítala a tešila sa jej.

Našu iniciatívu si všimli aj na samotnom portále ewobox.sk. Celý článok si môžete prečítať tu: https://www.ewobox.sk/clanok/spolocne-zachranujeme-1-3.

Zhotovený plagát: Ako predísť plytvaniu jedlom v školskej jedálni máte možnosť vidieť aj na našej environmentálnej nástenke pri spoločenskej miestnosti.

Tešíme sa z tejto iniciatívy študentiek I. DE  a nevieme sa dočkať na zapojenie sa do nových výziev!

Mgr. Veronika Maková

Najnovšie