SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Praktická príprava
zdroj: SOŠPg

Praktická príprava

Na hodine metodiky vyučovania cudzích jazykov v materskej škole

Predmet metodika vyučovania cudzích jazkov v materskej škole patrí k predmetom teoreticko-praktického zamerania. Timea, žiačka 4. ročníka, realizuje nácvik piesne Five current buns s vlastnoručne vyhotovenými pomôckami. Hra a spev tvoria náplň mnohých vyučovacích hodín.

MCJ (12 obrázkov v galérii)

Najnovšie