SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Matematický klokan
zdroj: SOŠPg

Matematický klokan

Vyhodnotenie

V tomto školskom roku dištančného vyučovania sa aj pravidelná jarná ponuka súťaže Matematický KLOKAN uskutočnila na našej škole online spôsobom.
Takže naši Klokani školskom roku 2020/21: Miriam Krišicová, Noemi Rudolfová, Lenka Kiszelová, Jakub Šimovič , Hanka Halešová, Andrea Nagyová, Dominika Rencsoková, Simona Vaneková, Adriana Zemanová, Anna Koričárová, Júlia Pullmannová, Dominika Vargová, Michaela Antalíková, Natália Tirpáková, Eliška Jugášová, Andrej Jakubec, Anna Tomeková, Sára Mrázová .

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a veríme, že im súťaž opäť priniesla radosť zo zaujímavých úloh.

Po zverejnení výsledkov listina úspešnosti vyzerá nasledovne:
V kategórii Kadet O12 :
Dominika Vargová 2D 81 bodov
Michaela Antalíková 2D 76 bodov
Adriana Zemanová 1D 70 bodov


V kategórii Junior O34 :
Andrej Jakubec 77 bodov


Srdečne blahoželáme!

Odmeny a diplomy budú odovzdané po doručení do školy.

M. Tóthová

Najnovšie