SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prijímacie skúšky - Druhé kolo - Výsledky
zdroj: SOŠPg

Prijímacie skúšky - Druhé kolo - Výsledky

22. júna 2021

Výsledky 2. kola prijímačiek dňa 22. 06. 2021

Pre školský rok 2021/22 vypisuje riaditeľka školy podľa ustanovenia § 66 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Voľné miesta:

ŠO 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 1 miesto

ŠO 7662 M animátor voľného času - 3 miesta

ŠO 7670 M pedagogický asistent - 10 miest


Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie