SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Odborná súvislá prax
zdroj: SOŠPg

Odborná súvislá prax

Spojená škola a Odborné učilište

Ako aj minulé roky, tak aj tento rok sme spolu so žiakmi absolvovali prax na Spojenej škole a Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste 1. Žiačky nastúpili z prostredia dištančného vzdelávania rovnými nohami na prax, ale napriek tomu to zvládli výborne! Ich prístup k žiakom bol veľmi pekný, veľa sa naučili, nazbierali cenné skúsenosti a nadviazali nové priateľstvá. Taktiež sa niektoré utvrdili v tom, že odbor pedagogický asistent bol správnou voľbou a chcú pokračovať ďalej v štúdiu špeciálnej pedagogiky na vysokej škole

Nič nevystihne prínos súvislej praxe lepšie ako nasledujúce citácie, ktoré patria študentkám.
„Vďaka praxi sa na žiakov so zdravotným znevýhodnením pozerám inak.“
„Ľudia so zdravotnými znevýhodnením patria sem, do tohto života.“
„Vzdelávanie v špeciálnej škole je iné, náročnejšie. Učitelia idú na 150%.“
„Naučila som sa, že žiakov netreba podceňovať, každý má šancu zvládnuť v živote veľké veci.“
„Je to o vzťahu, uvedomiť si, čo tí žiaci potrebujú a reagovať na to.“
„Utvrdila som sa v tom, že chcem študovať špeciálnu pedagogiku.“
„Zbavila som sa predsudkov, už nemám strach z kontaktu s postihnutím.“
„Naučila som sa, že nie je pomoc urobiť všetko za nich, skôr byť trpezlivejšia a počkať, kým to zvládnu.“
„Chcela by som byť pedagogickou asistentkou v špeciálnej škole.“
"Tri týždne som mala možnosť asistovať a zažiť si, čo práca pedagogického asistenta obnáša. Boli to príjemné a vtipné momenty, ale aj náročné a stresujúce chvíle.“
„Zistila som, že trpezlivosti a porozumenia potrebujem viac ako som si myslela.“
„Bola to výzva, nevedela som si prácu so zdravotne znevýhodnenými deťmi predstaviť, ale môžem povedať, že to prekonalo moje očakávania.“
„Žiaci boli jedinečnými osobnosťami, od ktorých sa dá veľa učiť.“
„Prax na špeciálnej škole by si mali zažiť všetci bez ohľadu na odbor, rozhodne to každému študentovi veľa dá a zmení to pohľad na život.“

N. Brunovská, J. Sekerešová

Odborná súvislá prax (8 obrázkov v galérii)

Najnovšie