SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prijímacie skúšky - Časový harmonogram - Výsledky
zdroj: SOŠPg

Prijímacie skúšky - Časový harmonogram - Výsledky

03. a 05. mája 2021 - Prvý termín 10. a 12. mája 2021 - Druhý termín

Výsledky prijímacích skúšok dňa 03. 05. 2021:

7662 M animátor voľného času

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Výsledky talentových prijímacích skúšok dňa 05. 05. 2021:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Výsledky prijímacích skúšok dňa 10. 05. 2021:

7662 M animátor voľného času

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť


Výsledky talentových prijímacích skúšok dňa 12. 05. 2021:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Organizácia 2. termínu prijímacích skúšok pre netalentové odbory 

Termín: 10. 05. 2021

Prezencia podľa odborov:

1) 08:30 - ŠO 7670 M pedagogický asistent

Učebňa: č. 133 - spoločenská miestnosť

Obsah prijímačiek: slovenský jazyk a literatúra, biológia

2) 09:00 - ŠO 7662 M animátor voľného času

Učebňa: č. 127 - III. A

Obsah prijímačiek: slovenský jazyk a literatúra, dejepis

3) 09:30 - ŠO 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Učebňa: č. 8 - II. A

Obsah prijímačiek: slovenský jazyk a literatúra, biológia

Informácie: Čas na vypracovanie každého testu je 30 minút. Žiaci odchádzajú zo školy. 

Výsledky zverejníme na webstránke školy najneskôr na druhý deň, t. j. 11. 05. 2021


Organizácia 2. termínu talentových prijímacích skúšok 

Termín: 12. 05. 2021

Prezencia uchádzačov o ŠO 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 07:30

Obsah talentoviek: 

- overenie jazykových schopností a osobnostných predpokladov

- overenie hudobných schopností

- overenie výtvarných schopností

- overenie motorických zručností

Informácie: Po ukončení poslednej skúšky žiaci odchádzajú zo školy (cca 12:00).

Výsledky zverejníme na webstránke školy najneskôr na druhý deň, t. j. 13. 05. 2021

Najnovšie