SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ocenená aktivita našej žiačky
zdroj: SOŠPg

Ocenená aktivita našej žiačky

Miriam Kričisová

Aj počas pandémie je potreba potrápiť naše mozgové závity!

Hoci pandémia stále pokračuje, netreba zabúdať ani na precvičovanie a zlepšovanie našich vedomostí. Preto sa aj v tejto neľahkej dobe pripravujú rôzne vedomostné súťaže a kvízy. Háčik je ale v tom, že nezažijete tú pravú "súťažnú" atmosféru, keďže tieto súťaže a kvízy sú sprostredkované v online sfére, pretože inak sa to teraz, bohužiaľ, nedá, ale pevne verím, že čoskoro sa stretneme všetci na rôznych súťažiach a budeme si môcť spoločne otestovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. 

Jednej takejto súťaže som sa zúčastnila aj ja. Organizovala ju Študentská rada UKF v Nitre, niesla názov ,,týždeň kvízov’’ a konala sa 15.–19.marca. Každý deň od pondelka do piatka sa súťažilo v rôznych predmetoch (chémia, dejepis, geografia, biológia a slovenský jazyk). Keď som uvidela tento oznam, tak som neváhala a ihneď som sa zapojila do súťaže aj ja s víziou, že by som aspoň jeden z piatich kvízov mohla vyhrať a zároveň si zdokonaliť aj moje vedomosti. 

Kvízy prebiehali v aplikácií Kahoot, ktorú určite niektorí z vás dobre poznajú, keďže ju niekedy využívame aj na dištančnom vyučovaní. Tí, ktorí sa s Kahootom už stretli isto vedia, že hlavným kritériom je tu čas t.j. čím neskoršie odpovedáte, tým viac bodov sa vám odpočíta z konečného výsledku. Každého kvízu sa zúčastnilo viac ako 100 stredoškolákov po celom Slovensku, čiže konkurencia tu bola naozaj veľká. 

Prvé dva dni v chémii a v dejepise sa mi moc nedarilo, keďže tieto dva predmety nepatria medzi moju silnú stránku. V stredu som súťažila v geografií a tam mi víťazstvo uniklo o chlp. Čím viac sa blížil koniec týždňa, tým viac som bola skeptickejšia, pretože som vedela, že sa mi nedarí tak, ako som si to predstavovala a že koniec kvízov sa už blíži. 

Zlom nastal ale vo štvrtok, kedy som súťažila v biológii. V ten deň som si povedala, že to proste dnes vyhrám bez ohľadu na to, akí budú konkurenti a hádajte čo sa stalo – skončila som na prvom mieste z viac ako 100 stredoškolákov! Bola som veľmi šťastná keď som zistila, že som vyhrala práve ja a potvrdilo sa mi práve to, že to ako to máš nastavené v hlave, má veľký vplyv na to, ako dopadne to, čo robíš.
Na záver by som vám povedala len to, že ak môžete, tak súťažte, zlepšujte si svoje vedomosti a zručnosti, aj keď dúfam, že čoskoro budeme môcť súťažiť všetci spoločne ,,naživo’’ a nie pomocou mobilov, či počítačov. 

A hlavne si verte a nepodceňujte sa v tom, čo robíte :)

Miriam Kričisová, 1. A

Najnovšie