SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Oznam pre maturantov
zdroj: SOŠPg

Oznam pre maturantov

Odovzdanie maturitných prác k PČOZ

Milé maturantky a maturanti,

Blíži sa termín odovzdania maturitných prác z PČOZ 25. 2. 2021. Záleží nám na bezproblémovom priebehu odovzdania Vašich maturitných prác, preto upravujeme spôsob a organizáciu odovzdania prác.
Máte 2 možnosti:

1. Maturitnú prácu odovzdať osobne 25. 02. 2021v čase od 7:00 do 13:00 na vrátnici školy.
2. Maturitnú prácu poslať poštou na sekretariát školy s dátumom odoslania najneskôr 25. 02. 2021.

Upozorňujeme na fakt, že v súčasnej situácii si treba vyhradiť dostatočnú časovú rezervu na tlač a viazanie prác (môže ísť až o 3-4 dni), overiť si túto službu v konkrétnej predajni FaxCOPY, prípadne v inej firme, ktorá takéto služby poskytuje.

Pripomíname, že treba odovzdať 2 vytlačené a zviazané exempláre s vlastnoručným podpisom a k jednej práci je potrebné pevne prilepiť CD/prípadne USB s nahrávkou Vašej práce.

Veríme, že aj v tejto komplikovanej dobe zodpovedným prístupom zvládneme naplánované úlohy.

Vedenie Strednej odbornej školy pedagogickej,
Bullova 2, Bratislava

Najnovšie