SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympiáda ľudských práv
zdroj: SOŠPg

Olympiáda ľudských práv

Školské kolo 23. ročníka

V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Vyhlasovateľom a organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Iuventa a Celoštátna komisia OĽP.

Do olympiády sa celkovo zapojili piati žiaci: Andrej Jakubec z 3. BC, Petra Jančigová z 3. D, Ivana Pavlovová a Eliška Jugášová z 3. A, Lucia Drobná z 1. BC. Žiaci absolvovali vedomostný test a vypracovali úvahu na tému "Ako nás zmenila pandémia.."

Porota zložená z vyučujúcich predmetov OBN a PEN vybrala Petru Jančigovú a ako náhradníčku Luciu Drobnú. Obom žiačkam srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť. Víťazka školského kola sa vo februári zúčastní krajského kola OĽP. 

Budeme jej držať palce, aby v silnej konkurencii ukázala svoje vedomosti a schopnosti. 

Mgr. M. Vráblová

Najnovšie