SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympiáda ľudských práv
zdroj: SOŠPg

Olympiáda ľudských práv

Krajské kolo

11. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili Petra Jančigová a Lucia Drobná. Kvôli pandemickej situácii sa organizátori rozhodli pre dištančnú formu.

Krajské kolo OĽP pozostávalo z dvoch častí: z testu, ktorého úspešné absolvovanie bolo vstupenkou do ďalšj časti, kde mali súťažiaci k pridelenej téze zhotoviť krátke video. Obe dievčatá boli úspešné a postúpili. Petra spracovala tézu "Domáce násilie a násilie na ženách" a Lucia tézu "Občianske a politické práva". Netrpezlivo sme čakali na výsledky hodnotení od poroty..

Veľmi nás potešil fakt, že medzi najlepších ôsmich študentov stredných škôl za Bratislavský kraj patrí Lucia Drobná z 1.BC, ktorá postupuje do celoštátneho kola OĽP.


Petre ďakujeme za účasť, želáme veľa úspechov v štúdiu a Lucii zo srdca gratulujeme a držíme palce vo finálovom kole OĽP.

Mgr. M.Vráblová

https://www.olp.sk/wp-content/uploads/2021/02/OLP-23-VITAZI-ZKY-kk-Postup-do-ck.pdf

Školské kolo

V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Vyhlasovateľom a organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Iuventa a Celoštátna komisia OĽP.

Do olympiády sa celkovo zapojili piati žiaci: Andrej Jakubec z 3. BC, Petra Jančigová z 3. D, Ivana Pavlovová a Eliška Jugášová z 3. A, Lucia Drobná z 1. BC. Žiaci absolvovali vedomostný test a vypracovali úvahu na tému "Ako nás zmenila pandémia.."

Porota zložená z vyučujúcich predmetov OBN a PEN vybrala Petru Jančigovú a ako náhradníčku Luciu Drobnú. Obom žiačkam srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť. Víťazka školského kola sa vo februári zúčastní krajského kola OĽP. 

Budeme jej držať palce, aby v silnej konkurencii ukázala svoje vedomosti a schopnosti. 

Mgr. M. Vráblová

Najnovšie