SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Podmienky žiakov našej školy pre dištančné vzdelávanie
zdroj: SOŠPg

Podmienky žiakov našej školy pre dištančné vzdelávanie

V percentách a grafoch

Spracovala: G. Šimončičová (riaditeľka školy) na základe podkladov triednych učiteľov       Aktuálne k 1. 10. 2020

Najnovšie