SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prerušenie prezenčného vyučovania od 12. 10. 2020
zdroj: SOŠPg

Prerušenie prezenčného vyučovania od 12. 10. 2020

Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020

Rozhodnutie č.: 2020/17294:1-A1810, Bratislava 11. októbra 2020

Oznam riaditeľky školy

Rozhodnutím ministra školstva sa prerušuje prezenčné vyučovanie na Strednej odbornej škole pedagogickej, Bullova 2, 840 11 Bratislava od 12. 10. 2020 až do odvolania.

Presné pokyny pre dištančné štúdium budú pre žiakov školy zverejnené dňa 12. 10. 2020 na školskej webstránke a na edupage školy.

Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie