SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Dôležitý oznam pre začiatok školského roka 2020/21
zdroj: SOŠPg

Dôležitý oznam pre začiatok školského roka 2020/21

Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť triednej profesorke/triednemu profesorovi pravdivo vyplnené vyhlásenie a zdravotný dotazník, podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom:

1) vyhlásenie

2) zdravotný dotazník

Najnovšie