SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

iBobor 2019/20
zdroj: SOŠPg

iBobor 2019/20

Informatická súťaž

12. a 14. novembra 2019 prebehla informatická súťaž iBobor v kategórii Senior Junior.
Najúspešnejší žiaci a úspešní riešitelia boli Andrej Jakubec, II. BC, percentil 96 vrámci SR, 1. miesto v školskom kole kategória Junior a Dominika Vargová, I. D, percentil 77 - 2. miesto v školskom kole kategória Junior.
Úspešným žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže v budúcom školskom roku.

Mgr. D. Šestáková

Najnovšie