SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Divadelný festival
zdroj: SOŠPg

Divadelný festival

100. výročie založenia SND a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia

Pri príležitosti 100. výročia založenia SND a 190. výročia uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, pripravujeme pre našich žiakov aj verejnosť Divadelný festival, v týždni od 10.2. do 14.2.2020.
Pripravili sme bohatý program workshopov réžie, spevu, divadelného líčenia či tanca a špeciálne dávame do pozornosti podujatia určené okrem našich žiakov aj verejnosti - rodičom, priateľom a všetkým našim podporovateľom:

11.2. utorok o 17:30 hod. v jedálni školy, premiéru absurdnej komédie Vladimíra Moresa "Ach, ty môj vienok zelený", v podaní našich štvrtákov, pod vedením našej p. uč. Mgr. V. Oláhovej Šebeňovej.

12.2. streda o 9:15 hod. v jedálni školy, divadlo pre deti z MŠ "Snehulienka" v podaní našich tretiačok, pod vedením p. zást. PaedDr. S. Janovičovej.

12.2. streda o 15:00 hod. v jedálni školy, Literárne Soirée s jeho zakladateľkou Michaelou Piesyk a vzácnym hosťom Danielom Hevierom, literárnu a dramatickú tvorbu odprezentujú žiaci našej školy.

Spoločne oslávme tento významný krok pre slovenskú kultúru.
Mgr. Veronika Oláhová Šebeňová, PaedDr. Simona Janovičová

Program Divadelného festivalu TU (pdf)

Najnovšie