SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Oznam o udelení riaditeľského voľna
zdroj: SOŠPg

Oznam o udelení riaditeľského voľna

13. 12. 2019


V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §150 od. 5 udeľujem riaditeľské voľno dňa 13. 12. 2019 z technických dôvodov. V tento deň nie je možné vybavovať úradné veci u zamestnancov školy z dôvodu prekážky v práci.

Za pochopenie ďakujem,

Galina Šimončičová 

riaditeľka školy

SOŠPg Bullova 2

840 11 Bratislava

Najnovšie