SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympiáda v nemeckom jazyku 2019

Školské kolo

Dňa 21. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 14 žiačok našej školy, ktoré si otestovali svoje vedomosti z nemeckého jazyka.
Poradie najúspešnejších riešiteľov v kategórii 2B:

1. miesto - Agáta Haboráková IV. B
2. miesto - Viktória Ružičková III. A
3. miesto – Katarína Nosková III. A

V kategórii 2C: 1. miesto - Viktória Deptová II. D

Výherkyniam blahoželáme!
Agáte a Viktórii budeme držať palce v okresnom kole a Viktórii Deptovej v krajskom, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu. Ostatným žiačkam ďakujeme za účasť na olympiáde a veríme, že bola pre nich motiváciou, aby sa aj naďalej vzdelávali v nemeckom jazyku.
Vyučujúce nemeckého jazyka - Mgr. Martina Štekláčová, Mgr. Miroslava Mišenčíková

Najnovšie