SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

November 89 a MY
zdroj: SOŠPg

November 89 a MY

Súťaž a spoločenské podujatie

15. 11. 2019 vyhlásenie výsledkov súťaže November ´89

Do súťaže „Naša nedávna história“, ktorú vyhlásilo občianske združenie Klub ´89 k príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa prihlásili ešte na konci minulého školského roka 2018/2019. Každý kto pozná dynamiku školy, vie, že začiatok školského roka je náročný na finalizáciu výsledkov, ale napriek tomu sme v konkurencii takmer 200 škôl z celého Slovenska slušne obstáli. Súťažilo sa vo výtvarnej, audiovizuálnej, literárnej aj dokumentárnej tvorbe v kategóriách základných a stredných škôl. Vďaka nadšencom Andrei Petkaničovej, Marcele Pirušovej a Kvetoslave Danechovej zo 4. C sa podarilo pod vedením p. profesoriek Varadinkovej a Oláhovej vytvoriť zaujímavé video, na ktorom spolupracovali kolektívy zo 4. C a 3. A – za túto prácu sme v celoslovenskej konkurencii v audiovizuálnej tvorbe získali špeciálnu cenu za kolektívny výkon. O 3. miesto v literárnej súťaži sa zaslúžil celý kolektív 4. C, žiaci v rámci úlohy zo slovenského jazyka zaznamenali spomienky svojich rodičov a starých rodičov na život v totalite, Andrea Petkaničová spolu s Viktóriou Méryovou tieto spomienky spracovali do záverečnej súťažnej podoby. Všetkým súťažiacim ďakujeme a gratulujeme. Rovnako ďakujeme aj dievčatám zo 2. A, 2. BC, 1. A a 1. BC za pomoc pri organizácii a usmerňovaní hosti počas slávnostného vyhlasovania ocenených.
Mgr. T. Filová

Účasť žiakov v súťaži a pomoc našich učiteľov a žiakov pri organizovaní podujatia bola ocenená ďakovným listom od predsedkyne Klubu 89 p. J. Kotovej.

Ďakovný list TU

Najnovšie