SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Kniha môjho života 19
zdroj: SOŠPg

Kniha môjho života 19

Súťaž mladých čitateľov

4. decembra sa konala súťaž Kniha môjho života, v ktorej mladí odvážni čitatelia z 1. až 3. ročníka
prezentovali svoje obľúbené knihy:

Tento rok to bola prehliadka rôznych prozaických žánrov – psychologický, historický a dievčenský
román, thriller s detektívnou zápletkou i obľúbené fantasy – a jedna klasická tragédia.

Najväčší počet hlasov v rovnakom počte získali hneď dvaja súťažiaci:
ELLA SEMANSKÁ a TIMOTEJ CESNAK


Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným želáme veľa nových čitateľských zážitkov!
K. Lukáčová, D. Drobná, T. Filová

Kniha môjho života 19 (8 obrázkov v galérii)

Najnovšie