SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Fridays For Future 2019
zdroj: SOŠPg

Fridays For Future 2019

Slovensko

Klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti. "Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť, potrebujeme každého z nás. Musíme si uvedomiť, že čas sa kráti, musíme spojiť sily," odkázali členovia hnutia Fridays For Future Slovensko na štvrtom klimaštrajku, ktorý v piatok 20. 9. 2019 usporiadali v Bratislave.
Klimatický štrajk sa súčasne uskutočnil aj v Žiline, v Banskej Bystrici, v Nitre a Košiciach. Na bratislavskom Námestí slobody sa podľa organizátorov zišlo cca 5 000 ľudí. Následne sa presunuli cez Palisády pred parlament.
Štrajku sa zúčastnila väčšina tried a pedagógov našej školy. Prečo sme boli štrajkovať?
Klimatológovia o príčine otepľovania nepochybujú. Že sa otepľuje vďaka človeku, môžeme tvrdiť s takou istotou, akú nám veda môže dať.
Premiér Peter Pellegrini je rád, že dnes množstvo mladých ľudí vyjadruje v uliciach podporu opatreniam, ktoré majú zachrániť našu planétu. Dodáva, že pre lepšie životné prostredie musia urobiť niečo aj jednotlivci, napr. separovaním odpadu, zálohovaním PET fliaš, využívaním alternatívnej dopravy, či nepoužívaním neekologických materiálov.
Najnovšia správa Medzivládneho panelu o zmene klímy hovorí, že ak chceme zabrániť extrémnym horúčavám, suchu, záplavám a nárastu chudoby, musíme konať do roku 2030.
Do 12 rokov tak musí ľudstvo v čo najintenzívnejšom meradle znížiť svoj dopad na klimatické zmeny a pokúsiť sa tak spomaliť globálne otepľovanie planéty. Scenár, ktorý počíta s 1,5°C oteplením, znamená pre ľudstvo i planétu obrovské zmeny. Stále je však podstatne miernejší ako oteplenie o 2°C.

Správa autorov prináša aj odporúčania jednotlivým vládam, ktoré by mali pomôcť udržať globálne otepľovanie na hranici 1,5°C. Autori uvádzajú, že urgentné zmeny treba docieliť najmä v týchto šiestich oblastiach: obrábanie pôdy, energetika, priemysel, budovy, doprava, mestá.
Podľa autorov je jedným z kľúčových krokov do roku 2030 rozsiahle opätovné zalesňovanie. Významnými krokmi sú i elektrifikácia dopravných systémov či zdokonalenie a rozšírenie technológií zachytávajúcich uhlík. 

RNDr. Mária Tóthová

Fridays For Future 2019 (5 obrázkov v galérii)

Najnovšie